Menu Sluiten

Missie en visie

Missie:

Het Netwerk Oncologische Revalidatie Almere (NORA) is een multidisciplinair samenwerkingsverband in Almere van zorgprofessionals (diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en revalidatieartsen) gespecialiseerd in oncologie, die streven naar een kwalitatief hoogstaande revalidatie en begeleiding voor volwassenen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte.
Wij houden onze kennis van ons vakgebied up-to-date en blijven ons ontwikkelen binnen de oncologie. Wij vervullen een actieve rol in kennisoverdracht en uitwisseling naar verwijzers en andere ketenpartners.

Visie:

Het netwerk kenmerkt zich door een naadloze aansluiting tussen diverse lijnen in de gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens de laatste inzichten op het gebied van oncologische revalidatie met vast omschreven richtlijnen. De revalidatiebehandeling is laagdrempelig en betaalbaar, zo mogelijk in de directe nabijheid van de patiënten en een integraal onderdeel van de totale oncologische zorg. De wens van de patiënt, omschreven in de hulpvraag, is leidend.