Menu Sluiten

Voor patiënten

U bent behandeld of bent nog in behandeling vanwege kanker.

U heeft een verwijzing gehad van de huisarts of specialist.

U wilt weten voor welke klachten u waar terecht kan.

Angst en somberheid

Het is niet verwonderlijk dat er angstige gevoelens optreden. Wanneer deze echter uw leven zodanig beïnvloeden dat u er zelf niet uitkomt, is de psycholoog voor u de beste oplossing.
Maar ook bewegen heeft een positieve invloed op deze klachten.

Gewichtsklachten en voedingsproblemen

Begeleiding door een diëtist is met name belangrijk wanneer er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies of onbedoelde gewichtstoename. Maar ook wanneer u meerdere voedingsproblemen tegelijk heeft (zoals misselijkheid, smaakveranderingen, diarree), of wanneer u naast kanker ook nog vanwege andere ziekten met uw voeding rekening moet houden (zoals bij diabetes, hart- en vaatziekten en maagdarmaandoeningen). De diëtist zal in een persoonlijke aanpak met alle factoren rekening houden.

Oedeem

Als gevolg van operatie en bestraling van de lymfklieren kan de capaciteit van lymfestelsel verminderen. Hierdoor kunnen vochtophopingen in het weefsel ontstaan(lymfoedeem).

De fysiotherapeut kan u met massage, compressie en adviezen helpen om het lymfoedeem onder controle te krijgen.

Pijn en bewegingsbeperking

Regelmatig ontstaan er schouderklachten na de behandeling van borstkanker. Dit komt deels door de operatie en deels door bestraling. Het is van belang dat uw behandelaar weet welke klachten er kunnen optreden en welke behandeling daarbij het meest effectief is. Ook hiervoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Spanningsklachten

Bij spanningsklachten kan de fysiotherapeut u helpen met ontspanningsoefeningen. Wanneer er meer hulp nodig is, kan de psycholoog een goede aanvulling zijn. Doordat de deelnemers van het netwerk elkaar goed kennen en samenwerken is de behandeling effectiever.

Verminderde kracht en uithoudingsvermogen

Het is heel zinvol om al tijdens de behandeling te beginnen met trainen. De medische behandeling heeft meer effect, u kunt het beter verdragen en u blijft fitter. Ook na de behandeling kunt u starten. De fysiotherapeuten aangesloten bij Onconet kunnen u hierbij helpen. Zij zijn geschoold in het begeleiden van patiënten met kanker. Zij weten wat u aankunt en wat uw ziekte inhoudt.

Vermoeidheid

Vermoeidheid komt veel voor bij kanker. Waardoor de vermoeidheid ontstaat is niet altijd duidelijk. Vermoeidheid kan u zo maar overvallen. Vermoeidheid kan ook door verminderde conditie en/of piekergedrag komen. Vaak lukt het niet om met de verminderde energie om te gaan. De fysiotherapeut kan u helpen met leren omgaan met de verminderde energie en opbouwen van de belastbaarheid. Soms is het goed om samen te werken met de psycholoog.

In sommige gevallen is het zinvol om aan een revalidatie programma bij MEREM deel te nemen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Merem > oncologische revalidatie.

Vergoeding van de behandeling

Diëtist

Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft recht op maximaal 3 uur per jaar. De behandeling valt onder het eigen risico. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren via de aanvullende verzekering. U kunt hierover informatie krijgen bij uw ziektekostenverzekering.

Fysiotherapeut

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket.
Het gaat om een chronische code. Dat betekent dat de eerste 20 x van uw aanvullende verzekering af gaan. Daarna komt u in de basisverzekering. Bij twijfel informeer bij uw ziektekostenverzekering. U heeft een verwijzing nodig.

Psycholoog

De psycholoog wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is voorafgaand aan het eerste gesprek een geldige verwijsbrief van de huisarts of de medisch specialist voor de Generalistische Basis GGZ noodzakelijk. Uw huisarts kan dit eventueel digitaal (beveiligd) naar ons toezenden via ZorgDomein (online verwijsapplicatie). Uw eigen risico wordt waarschijnlijk aangesproken. Op onze website (hoofdpersoon.nl) vindt u bij tarieven meer informatie over vergoedingen.

Merem :

De kosten van een (revalidatie)behandeling worden in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Om eventuele misverstanden later te voorkomen: informeer hier altijd naar bij uw zorgverzekeraar en bekijk de voorwaarden van uw verzekering vóór de start van uw behandeling.