Menu Sluiten

Voor zorgverleners

U heeft een patiënt op verdenking van een oncologische aandoening doorverwezen naar het ziekenhuis. Op dat moment heeft u de regie van de behandeling overgedragen. U blijft wel betrokken bij de behandeling door regelmatig contact te onderhouden met uw patiënt.
Dan is het van belang dat u uw patiënt kan wijzen op de aanvullende zorg die beschikbaar is in de eerste lijn.
Alle deelnemers aan het Netwerk Oncologische Revalidatie Almere (NORA) hebben een aanvullende opleiding op het gebied van de oncologie. Uw patiënt is bij deze therapeuten in goede handen.

Diëtist

Begeleiding door een diëtist is met name belangrijk bij onbedoeld gewichtsverlies of onbedoelde gewichtstoename. Maar ook wanneer er meerdere voedingsproblemen tegelijk zijn (zoals misselijkheid, smaakveranderingen, diarree), of wanneer er naast kanker ook nog vanwege andere ziekten met de voeding rekening gehouden moet houden (zoals bij diabetes, hart- en vaatziekten en maagdarmaandoeningen). De diëtist zal in een persoonlijke aanpak met alle factoren rekening houden.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan o.a. helpen bij het optimaliseren van de balans tussen belasting en belastbaarheid, het verbeteren van houding en het adviseren/ondersteunen van het aanvragen van hulpmiddelen.

Fysiotherapie en oedeemtherapie

Het vroegtijdig starten met een beweegprogramma is van meerwaarde tijdens en na de behandeling. Ook als er klachten blijven na de behandeling, zoals gewrichtsklachten, oedeem, verminderd uithoudingsvermogen en vermoeidheid, kan fysiotherapie en/of oedeemtherapie van meerwaarde zijn.

Logopedie

Als gevolg van een behandeling in (het gebied van de) mond- of keelholte kunt u problemen krijgen met slikken en/of spreken. Een logopedist kan u helpen met het verbeteren van de articulatie na een operatie aan de tong, het verbeteren van de stemkwaliteit na bestraling van de stembanden/beschadiging van de stembanden na een operatie en het trainen van de slikspieren indien u slikproblemen ervaart. 

Psycholoog

De psycholoog is de aangewezen persoon bij angsten en depressie en aanhoudende klachten van vermoeidheid. Voor alle paramedici is er in het geval van oncologie een verwijzing nodig.

NORA: De juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment

De verwijzing

U wilt een patiënt doorverwijzen voor oncologische revalidatie naar de eerste lijn.
U kunt een eigen verwijsbrief gebruiken óf gebruik maken van de onderstaande NORAlmere verwijsbrief.

Dietist:

Minimaal vermelden: NAW gegevens, diagnose/verwijsreden.

Zo mogelijk aanvullen met nevendiagnoses en medicatiegebruik.

Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten hebben recht op maximaal 3 uur per jaar. De behandeling valt onder het eigen risico. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren via de aanvullende verzekering. Valt een patiënt onder ketenzorg, dan gaat het niet van het eigen risico af.

Fysiotherapeut:

Minimaal vermelden: NAW gegevens, indicatie waarvoor verwezen wordt, hulpvraag, vermelding chronische fysiotherapie.

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er dienen eerst 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering gedeclareerd te zijn alvorens de chronische zorg in kan gaan. Voor aanvraag chronisch is altijd een verwijzing nodig.

Logopedist:

Minimaal vermelden: NAW gegevens, indicatie en reden waarvoor verwezen wordt, naam en AGB-code verwijzer, hulpvraag en indien het om behandeling aan huis gaat dient te te worden vermeld.

Logopedie wordt onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt eerst aangesproken, daarna worden de behandelingen 100% vergoed.

Psycholoog:

In 2019 geldt er vergoeding voor psychologische zorg vanuit de basisverzekering. Er is geen sprake van een ‘eigen bijdrage’, maar de vergoeding zal wel in mindering worden gebracht op het eventuele ‘eigen risico’.

Voor vergoeding van psychologische zorg is een geldige verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ noodzakelijk. U kunt deze eventueel digitaal (beveiligd) naar ons toezenden via ZorgDomein (online verwijsapplicatie).

Een geldige verwijsbrief moet aan de volgende punten voldoen:

  • NAW gegevens patiënt
  • gericht aan Generalistische Basis GGZ
  • vermoeden van een angst-of stemmingstoornis volgens DSM V moet vermeld worden
  • AGB-code huisarts of medisch specialist
  • handtekening verwijzer